Informaţii genarale despre CATEDRA ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

Catedra Ştiinţe Politice şi Administrative este o subdiviziune a Facultăţii Drept şi Administraţie Publică. Catedra, dar şi Facultatea, pot fi înscrise în categoria celor mici, deoarece încadrează un număr mic de cadre didactice, respectiv studenţi. Structural, catedra nu dispune de alte subdiviziuni.Catedra are ca scop formarea unor specialişti purtători de cunoştinţe vaste în domeniul ştiinţelor politice şi administrative cu abilităţi de soluţionare a celor mai complexe probleme sociale, oferirea unor posibilităţi de acumulare a volumului necesar de cunoştinţe pentru o participare eficientă în procesul de administrare publică. Misiunea catedrei este de a realiza un cadru curricular comprehensiv pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ modern orientat spre formarea specialiştilor în domeniul administraţiei publice.
Pornind de la misiunea declarată, activitatea catedrei se circumscrie următoarelor obiective:

MEMBRII CATEDREI ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

Nr. crt

Nume, prenume

Funcția

Grad/titlu științific

e-mail instituțional

e-mail alternativ

1.

Gîrneț Ilie

Șef catedră,

 asistent universitar

girnet.ilie@usch.md

iliegirnet@gmail.com

2.

Cornea Sergiu

Dr. hab., conf. univ.

cornea.sergiu@usch.md

s_cornea@yahoo.com

3.

Bercu Oleg

Dr., lector universitar

bercu.oleg@usch.md

bercuoleg@gmail.com

4.

Saitarlî Natalia

Dr., conf. univ.

saitarli.natalia@usch.md

saitarli@gmail.com

5.

Cornea Valentina

Dr., conf. univ.

cornea.valentina@usch.md

valycornea@gmail.com

6.

Filipov Ina

asistent universitar

filipov.ina@usch.md

inafilipov@gmail.com