Despre Catedra de Drept

Pregătirea specialiștilor în domeniul dreptului este unul din scopurile pe care Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul și le-a propus încă de la momentul înființării acesteia, scop devenit realizabil începînd cu anul 2001 când sunt înmatriculați primii studenți la această specialitate.

Absolvenții noștri s-au integrat cu succes pe piața muncii atît la nivel regional, cît și la nivel național, astfel încît, în prezent îi putem regăsi în rîndurile avocaților, procurorilor, asisten-ților judiciari, colaboratorilor Serviciului Vamal, Poliției de Frontieră, Instituțiilor penitenciare, precum și în alte instituții, activînd în sectorul juridic.

Activitatea juristului modern, corect gestionată, implică utilizarea eficientă pe larg a bazelor disciplinelor teoretice generale universitare la nivelul ce-i asigură perceperea adecvată a realităţilor actuale. Activitatea ştiinţifică în domeniu ţine de elaborarea suportului teoretic adecvat pentru aplicabilitatea practică a realizărilor din domeniul jurisprudenţei. Suportul teoretic se referă atât la disciplinele cadrului juridic fundamental: teoria generală a dreptului,  drept constituţional, drept administrativ, drept internaţional, drept european, cât şi la disciplinele ce posedă un caracter mai pragmatic : drept financiar, drept bancar, drept ecologic, criminalistică, psihologie juridică, inclusiv a unor domenii principiale în cadrul dreptului Uniunii Europene — protecţia drepturilor consumatorului, dreptul concurenţei, etc.

Catedra de Drept curează organizarea studiilor la specialitatea Drept pe două cicluri:
Catedra urmăreşte formarea juriştilor de înaltă calificare care să posede:
În prezent, Catedra de Drept dispune de toate mijloacele necesare organizării şi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi practico-aplicativă, precum şi de cadre didactice, răspunzând exigenţelor impuse de reglementările în vigoare privind managementul calităţii în învăţământul superior.

MEMBRII CATEDREI DREPT

Nr. d/o

Numele/Prenumele

Funcția

Grad/titlu științific

Email

      1.             

Blaşcu Olesea

asistent universitar

blascuolesea@yahoo.com

blascu.olesea@usch.md

      2.             

Bodlev Sergiu

asistent universitar

sergiubodlev@yahoo.com 

bodlev.sergiu@usch.md

      3.             

Calendari Dumitru

dr., lector universitar

c.dumitru@mail.ru

      4.             

Chironachi Vladimir

asistent universitar

chironachi@yahoo.com /

chironachi.vladimir@usch.md

      5.             

Ciudin Oxana

asistent universitar

oxanaciudin80@mail.ru / 

ciudin.oxana@usch.md

      6.             

Cojocaru Radion

dr., prof. univ.

radioncojocaruu@gmail.com

      7.             

Dandeş Veceslav

asistent universitar

avocatdandesv@yandex.ru

dandes.veaceslav@usch.md

      8.             

Donos Evlampie

dr. conf. univ.

edonos@mail.ru

      9.             

Dumitrașcu Dumitru

dr., lector univ.

dumitrasu.dum@gmail.com

  10.             

Grecu Ion

dr., lector universitar

grecu-ion@mail.ru

  11.             

Jitariuc Vitalie

dr., lector universitar

vjitariuc@gmail.com

  12.             

Mihalache Iurie

dr. hab. conf.univ.

mihalacheiurie1983@gmail.com