Despre Catedra de Drept

Pregătirea specialiștilor în domeniul dreptului este unul din scopurile pe care Universitatea de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul și le-a propus încă de la momentul înființării acesteia, scop devenit realizabil începînd cu anul 2001 când sunt înmatriculați primii studenți la această specialitate.

Absolvenții noștri s-au integrat cu succes pe piața muncii atît la nivel regional, cît și la nivel național, astfel încît, în prezent îi putem regăsi în rîndurile avocaților, procurorilor, asisten-ților judiciari, colaboratorilor Serviciului Vamal, Poliției de Frontieră, Instituțiilor penitenciare, precum și în alte instituții, activînd în sectorul juridic.

Activitatea juristului modern, corect gestionată, implică utilizarea eficientă pe larg a bazelor disciplinelor teoretice generale universitare la nivelul ce-i asigură perceperea adecvată a realităţilor actuale. Activitatea ştiinţifică în domeniu ţine de elaborarea suportului teoretic adecvat pentru aplicabilitatea practică a realizărilor din domeniul jurisprudenţei. Suportul teoretic se referă atât la disciplinele cadrului juridic fundamental: teoria generală a dreptului,  drept constituţional, drept administrativ, drept internaţional, drept european, cât şi la disciplinele ce posedă un caracter mai pragmatic : drept financiar, drept bancar, drept ecologic, criminalistică, psihologie juridică, inclusiv a unor domenii principiale în cadrul dreptului Uniunii Europene — protecţia drepturilor consumatorului, dreptul concurenţei, etc.

Catedra de Drept curează organizarea studiilor la specialitatea Drept pe două cicluri:
Catedra urmăreşte formarea juriştilor de înaltă calificare care să posede:
În prezent, Catedra de Drept dispune de toate mijloacele necesare organizării şi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi practico-aplicativă, precum şi de cadre didactice, răspunzând exigenţelor impuse de reglementările în vigoare privind managementul calităţii în învăţământul superior.

MEMBRII CATEDREI DREPT

Nr.

Nume, Prenume

Funcția

Grad/titlu științific

Email

1.

Botezatu Igor

dr. , lector universitar

botezatuigor67@gmail.com

2.

Grecu Ion

dr. , lector universitar

grecu-ion@mail.ru

3.

Donos Evlampie

conf. univ.

edonos@mail.ru

4.

Rusu Lucia

dr. , lector universitar

lucia.rusu@usarb.md

5.

Pasat Octavian

dr. , conf. univ.

octavian_passat@yahoo.com

6.

Cojan Constantin

dr. , lector universitar

dr.constantin.cojan@gmail.com

7.

Nastas Andrei

dr. , conf. univ.

ady_bax@yahoo.com 

8.

Chironachi Vladimir

asistent univ.

chironachi@yahoo.com /

chironachi.vladimir@usch.md

9.

Ciudin Oxana

asistent univ.

oxanaciudin80@mail.ru / ciudin.oxana@usch.md

10.

Blaşcu Olesea

asistent univ.

blascuolesea@yahoo.com

blascu.olesea@usch.md

11.

Dandeş Veceslav

asistent univ.

avocatdandesv@yandex.ru

dandes.veaceslav@usch.md

13.

Bodlev Sergiu

asistent univ.

sergiubodlev@yahoo.com 

bodlev.sergiu@usch.md

14.

Mihalache Iurie

dr. hab. , conf. univ.

mihalacheiurie1983@gmail.com

15.

Rusu Vitalie

dr. , conf. univ.

russuvitalie@mail.ru

16.

Vizdoga Tatiana

 dr.,conf. univ.

tatianavizdoaga@gmail.com

17.

Ostavciuc Dinu

dr.,conf. univ.

ostavciuc@mail.ru

18.

Țaranu Mariana

dr., conf. univ.

marianataranu@gmail.com