Baza tehnico-materială

Facultatea de Drept și Administrație Publică își are sediul în cadrul blocului I a USCH, etaj. III, și dispun de:
Suprafața utilizată corespunde cerințelor regulamentare.
Universitatea dispune de săli de curs adecvate procesului de studii raportate la nr. de studenți pentru obținerea rezultatelor scontate, conform următorului tabel:

Nr.

Nr. auditoriului

Suprafața în m2

Nr. de locuri pentru studenți

Nr. de m2  raportat la student – în m2

1.               

301

77

60

1,3

2.               

302

42,5

40

1,06

3.               

303

42,1

36

1,17

4.               

305

27,5

18

1,52

5.               

309

34,1

30

1,13

6.               

310

31,3

24

1,3

7.               

313

28,2

22

1,28

8.               

316

40

38

1,05

Facultatea dispune de resurse logistice necesare realizării activităţii didactice şi de cercetare. Dotarea tehnică este reprezentată de calculatoare, imprimante, scaner, xerox, proiectoare și table interactive.
În principiu, toate sălile de curs sunt dotate cu mobilierul nou necesar – iluminare, bănci, scaune, table, proiectoare, etc. Mijloacele de instruire și echipamentele laboratoarelor sunt adecvate obiectivelor didactice și asigură formarea competențelor.
Galerie Foto