CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Este organul de conducere al Facultatii ales pe un termen de 5 ani. Conform Regulamentului, componenţa consiliului cuprinde personal didactico-stiintific și studenţi, reprezentați în consliliu în proporție de ¼ din numărul total al membrilor. Raportat la numărul cadrelor didactice şi la numărul de studenţi, Consiliul Facultatii de Drept si Administratie Publica este constituit din 9 membri.  Rolul consiliului constă în examinarea problemelor şi luarea deciziilor legate de activitatea facultăţii.

Președintele Consiliului:

Decanul facultății – Jitariuc Vitalie

Secretar: 

Un secretar ales din rândul membrilor consiliului – Ciudin Oxana

Membrii Consiliului Facultăţii

Cadre didactice:

  1. Bercu Oleg — șef Catedra Științe Politice și Administrative, dr.,  lector universitar;
  2. Blașcu Olesea– șef catedră, asistent universitar;
  3. Saitarlî Natalia – dr., conferențiar universitar
  4. Chironachi Vladimir – asistent universitar;
  5. Bodlev Sergiu – asistent universitar.;

Studenți:

  1. Ghindaru Cătălin – student;
  2. Moraru Jorj – Juan – student.