CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Este organul de conducere al Facultatii ales pe un termen de 5 ani. Conform Regulamentului, componenţa consiliului cuprinde personal didactico-stiintific și studenţi, reprezentați în consliliu în proporție de ¼ din numărul total al membrilor. Raportat la numărul cadrelor didactice şi la numărul de studenţi, Consiliul Facultatii de Drept si Administratie Publica este constituit din 9 membri.  Rolul consiliului constă în examinarea problemelor şi luarea deciziilor legate de activitatea facultăţii.

Presedintele Consiliului:

Decanul facultatii (Filipov Ina)

Secretar:       
Un secretar ales din rândul mebrilor conciliului. (Gîrneț Ilie)

Membrii Consiliului Facultăţii — Cadre didactice/studenți:

Catedra de Drept:

Ciudin Oxana – şef Catedra Drept;

Blaşcu Olesea – membru;

Pasat Octavian – membru;

Chironachi Vladimir.

 

Catedra Ştiinţe politice şi administrative:

Gîrneț Ilie – şef Catedră ştiinţe politice şi administrative;

Saitarlî Natalia- membru

Studenţi:
Creangă Mihaela – studentă la specialitatea Drept.

Palamarji Mihaela  – studentă AP.