CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Este organul de conducere al Facultatii ales pe un termen de 5 ani. Conform Regulamentului, componenţa consiliului cuprinde personal didactico-stiintific și studenţi, reprezentați în consliliu în proporție de ¼ din numărul total al membrilor. Raportat la numărul cadrelor didactice şi la numărul de studenţi, Consiliul Facultatii de Drept si Administratie Publica este constituit din 9 membri.  Rolul consiliului constă în examinarea problemelor şi luarea deciziilor legate de activitatea facultăţii.

Presedintele Consiliului:

Decanul facultatii (Filipov Ina)

Secretar:       
Un secretar ales din rândul mebrilor conciliului. (Gîrneț Ilie)

Membrii Consiliului Facultăţii — Cadre didactice/studenți:

1.      Filipov Ina – Decanul  Facultăţii;

2.      Ciudin Oxana  – şef Catedra Drept;

3.      Gîrneț Ilie – șef Catedra Științe Politice și Administrative;

4.      Saitarlî Natalia – conferențiar universitar Catedra SPA;

5.      Blașcu Olesea – asistent universitar Catedra Drept;

6.      Pasat Octavian – conferențiar universitar la catedra Drept;

7.      Chironachi Vladimir – asistent universitar catedra Drept.

 

Studenţi:

1.      Ghindaru Cătălin – student specialitatea Administrație Publică;

2.      Gabatiuc Elizaveta – studerntă specialitatea Drept