PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE A FACULTĂȚII DE PENTRU PERIOADA 2OI7 -202I