CONDUCEREA EXECUTIVĂ A FACULTĂȚII DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

 

DECAN

FILIPOV INA

filipov.ina@usch.md

 

ȘEF CATEDRA ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

GÎRNEȚ ILIE

girnet.ilie@usch.md

 

ȘEF CATEDRA DREPT

BLAȘCU OLESEA

blascu.olesea@usch.md

Specialist calitatea învățământului, ghidare și consiliere în carieră

POPA ALEXANDRA

popa.alexandra@usch.md

 

DIRECTORI DE PROGRAM

DIRECTOR DE PROGRAM LICENȚĂ – SPECIALITATEA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

GÎRNEȚ ILIE

girnet.ilie@usch.md

 

DIRECTOR DE PROGRAM MASTER – ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ A COLECTIVITĂȚILOR LOCALE

CORNEA VALENTINA, CONF.UNIV.DR.

cornea.valentina@usch.md

 

DIRECTOR DE PROGRAM LICENȚĂ – SPECIALITATEA DREPT

 BLAȘCU OLESEA

blascu.olesea@usch.md

DIRECTOR DE PROGRAM MASTER – ȘTIINȚE PENALE

PASAT OCTAVIAN, CONF.UNIV.DR

octavian_passat@yahoo.com

 

SECRETARIAT FACULTATE / CATEDRE

SECRETAR DOCUMENTARE FACULTATE (ZI/FR)

POPA ALEXANDRA

popa.alexandra@usch.md

 

SECRETARĂ CATEDRA ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

GÎRNEȚ ELENA

girneț.elena@usch.md

catedra.spa@usch.md

 

SECRETARĂ CATEDRA DREPT

COZMA VIORICA

catedradreptusch@gmail.com