Istoric | Facultatea de Drept şi Administraţie Publică

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, este una dintre cele 3 facultăti ale Universitatii de Stat «B.P.Haşdeu» din Cahul, şi are drept scop pregatirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniile drept şi ştiinţe politice şi administrative. Facultatea a fost fondată în anul 2001, iar la 28 februarie 2006 în rezultatul reorganizării Facultatii de Istorie, Drept si Administratie Publica fiind constituită Facultatea Drept şi Administraţie Publică.
Procesul de studii la facultate se bazează pe planurile de învăţământ, elaborate de catedrele de specialitate şi aprobate de Senatul Universităţtii cu avizul favorabil al Consiliului facultăţii.
Actualmente la facultate studenții îşi fac studiile dupa planurile noi aprobate în conformitate cu noile cerinţe ale Planului cadru pentru ciclul I (licenta) şi ciclul II (master) la specialitatea Drept şi Administraţie Publică.
La Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, se acordă o atenție sporită procesului educațional, care se desfășoară în conformitate cu cerințele și standardele actuale. Cursurile și seminariile sunt realizate cu utilizarea tehnologiilor informaționale moderne. În procesul educațional, sunt utilizate în mod activ metode interactive și inovatoare de predare cu implicare intensă a studenților. Facultatea de Drept și Administrație Publică aspiră să-și extindă limitele învățării și să deschidă  noi orizonturi prin predare, cercetare și diseminare a cunoștințelor de cea mai înaltă calitate.
De-a lungul anilor, Facultatea a instruit mulți specialiști de înaltă calificare care, în prezent, ocupă funcții importante atât în doemniul justiției, cât și a administrației publice locale.
Facultatea acordă multă atenție activității de cercetare a studenților. La catedre există cercuri științifice studențești, care, în fiecare an, organizează conferințe și concursuri destinate studenților. De asemenea, pentru studenți există și oportunitatea participării în programul de mobilități Erasmus.
Structura facultăţii:
Facultatea Drept şi Administraţie Publică are următoarea structură:
În prezent, Facultatea este condusă de catre decanul Facultatii de Drept, asistat în activitatea managerială de secretariat.
Consiliul facultăţii este organul de conducere al Facultatii ales pe un termen de 5 ani. Conform Regulamentului, componenţa consiliului cuprinde personal didactico-stiintific în proporţie de 85 % şi studenţi — 15 %. Raportat la numărul cadrelor didactice şi la numărul de studenţi, Consiliul Facultatii de Drept si Administratie Publica este constituit din 9 membri.  Rolul consiliului constă în examinarea problemelor şi luarea deciziilor legate de activitatea facultăţii.

În cadrul facultăţii activeaza două catedre, respectiv: Catedra Drept şi Catedra Ştiinţe Politice şi Administrative. Acestea asigură procesul instructiv-educativ pentru formarea specialiştilor atât la ciclul I, cât şi la ciclul II de studii, la următoarele programe:

  1. Drept   — ciclul I de studii
  2. Științe Penale – cilul II de studii.
  3. Administraţie Publică — ciclul I de studii;
  4. Administraţia publică a colectivităţilor locale — cilul II de studii.
Studiile la specialităţile menţionate cuprind forma de învatamânt cu frecventa la zi şi cea cu frecventa redusă.