Științe Penale 2022 | Teze de master

Grupa MȘP 2201

Nr. d/o

Numele/Prenumele masterandului

Tema tezei de master

Coordonator științific

1.                  

Carp Mihail

Analiza juridico – penală a infracțiunii de contrabandă

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.

2.                  

Casapu Sergiu

Cercetarea locului faptei și reconstituirea: deosebiri și criterii commune.

Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ.

3.                  

Cristea Hortenzia

Subiectul special al infracțiunii

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.

4.                  

Dobrioglo Valeria

Răspunderea penală pentru propaganda războiului (art 140 Codul Penal al Republicii Moldova)

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.

5.                  

Grămadă Victor

Reținerea bănuitului – măsură de constrângere prevăzută de legea procesual-penală a Republicii Moldova și a altor state.

Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ.

6.                  

Luca Tudor

Importanţa şi necesitatea asistării persoanelor condamnate. Programe de reintegrare socială

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.

7.                  

Mîțăblîndă Denis

Interpretarea, fixarea și ridicarea urmelor de la locul descoperirii lor.

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.

8.                  

Negoiță Liliana

Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală: reglementări naționale și de drept comparat.

Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ.

9.                  

Negoiță Valeriu

Metodica cercetării infracțiunilor săvârșite de persoane cu funcție de răspundere.

Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ.

10.              

Obreja Dumitrița

Particularitățile aplicării măsurilor de siguranță cu caracter medical: aspecte de drept comparat.

Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ.

11.              

Oprea Sergiu

Procedura de urmărire și judecare a infracțiunilor flagrante

Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ.

12.              

Roșca Natalia

Neexecutarea măsurilor din ordonanţa de protecţie a victimei violenţei în familie: disfuncționalități de ordin jurisprudențial și normativ.

Vizdoagă Tatiana, dr., conf.univ.

13.              

Stefoglo Feodor

Gabitoscopia criminalistică – mijloc de identificare a persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.

14.              

Turcenco Elena

Psihologia confruntării – strategii psiho-tactice specific raporturilor interpersonale de opozabilitate și confruntare.

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.

15.              

Vascan Irina

Particularitățile cercetării unor tipuri de omoruri.

Rusu Vitalie, dr., conf.univ.