Științe Penale 2022 | Teze de master

Grupa MȘP 2001
Nr. Numele, Prenumele Tema Tezei Coordonator
1. Arnautu Nina Recidiva și modalitățile ei Cernomoreț Sergiu
2. Baleanu Iulia Problemele criminofamilistice (criminalitatea în familie) Armeanic Alexandru
3. Boca David Munca neremunerată în folosul comunității – particularități ale executării Armeanic Alexandru
4. Bondarenco Aliona Judecătorul de instrucție și rolul lui în procesul penal Botezatu Igor
5. Cherpec Dumitru Acțiunea civilă în procesul penal Botezatu Igor
6. Fiodor Olga Răspunderea penală – instituție fundamentală a deptului penal Armeanic Alexandru
7. Gasiev Alina Aspecte teoretice și practice privind victimizarea persoanelor slabe și cu imposibilitate de apărare Cernomoreț Sergiu
8. Ghidu Irina Sistemul pedepselor în Codul Penal. Categoriile și felurile pedepselor. Botezatu Igor
9. Ghinea Liubovi Profilare ADN și testare empirică Pasat Octavian
10 Gricenco Dana Reglementarea instituției liberării de răspundere penală în Codul Penal al RM. Cernomoreț. Sergiu
11 Lazari Veronica Condițiile generale și specifice de audiere a martorului în procesul penal. Cernomoreț Sergiu
12 Leonti Doinița Expertiza în identificarea criminalistică Pasat Octavian
13 Pascal Alina Sancțiunile aplicabile minorilor infractori: măsuri educative și pedepse. Botezatu Igor
14 Soltan Vadim Amprentă digitală, tehnica de identificare criminalistica Pasat Octavian
15 Stănilă Elena Pedepsele complementare în Codul penal al RM Botezatu Igor
16 Susanu Viorica Reevaluarea expertizei de identificare criminalistică Pasat Octavian
17 Șiloveț Victor Persoana juridică – subiect al infracțiunii Cernomoreț Sergiu
18 Tașnicenco Serghei Obiective și principii ale științei criminalistice Pasat Octavian
19 Turceac Ana-Maria Practica globală a științei criminalistice. Studiu comparativ. Pasat Octavian
20 Țîu Cătălina Chimia criminalistică – mijloc de identificare criminalistică Pasat Octavian
21 Vatavu Ion Cercetarea locului faptei și reconstituirea în procesul penal. Criterii comune și deosebiri Nastas Andrei
22 Zgherea Gheorghe Instanțele judecătorești și competența lor în procesul penal Armeanic Alexandru
23 Nour Vitalie Apelul – cale ordinară de atac în procesul penal
24 Susanu Svetlana Iresponsabilitatea în dreptul penal Nastas Andrei