La mulți ani, stimați profesori!

Stimați profesori,
Astăzi, cu profundă recunoștință și apreciere, dorim să aducem omagiu întregului corp profesoral al universității noastre cu ocazia Zilei Profesorului.
Sunteți farurile noastre de lumină în călătoria noastră către cunoaștere și dezvoltare, și vă suntem profund îndatorați pentru devotamentul vostru față de
educație și pentru impactul pe care îl aveți asupra vieților studenților noștri.
Fiecare dintre voi este o sursă inestimabilă de cunoaștere și inspirație, ghidând generații de studenți pe drumul către excelență academică și profesională.
Prin muncă asiduă și pasiunea pentru domeniul vostru de studiu, ați contribuit la formarea unor minți strălucite și la pregătirea liderilor viitorului.
Vă apreciem eforturile neobosite în slujba educației superioare și în promovarea valorilor academice. Sunteți artizanii cunoașterii și modele pentru noi
toți, și astăzi sărbătorim cu recunoștință contribuția voastră în dezvoltarea universității noastre.
La mulți ani, stimați profesori! Vă dorim sănătate, inspirație și bucurii continue în cariera voastră deosebită. Continuați să călăuziți cu încredere spre un viitor luminos.

Cu respect și admirație,

Decan,

Facultatea Drept și Administrație Publică
Dr., lector universitar Vitalie JITARIUC