Forumul „Reforma administrativ-teritorială: realitate, necesitate provocare”

AVIZ

La 21 decembrie 2021, Academia de Administrare Publică organizeazä
Forumul „Reforma administrativ-teritorialä: realitate, necesitate provocare”,
la care sunt invitati sä participe președinți de raioane, primari, alti reprezentanti ai autoritätilor
administratiei publice locale, precum reprezentanti ai autoritätilor publice centrale, mediului
academic, organizatiilor internationale, partenerilor de dezvoltare cornunitätii de experti din
Republica Moldova.
Academia de Administrare Publică invită reprezentantii mediului academic
din cadrul Universitätii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul să participe la lucrärile
Forumului și să participe la discutiile din cadrul panelurilor.
Evenimentul se va desfășura în format mixt (Academia de Administrare
Publicä – sala 301 și online).

Formularul de înregistrare este disponibil pe site-ul Academiei:

www.aap.gov.md