Conferința Științifică Națională: „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politic-administrativ”.

Astăzi, în cadrul 𝐔𝐒𝐂, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a organizat Conferința Științifică Națională, cu genericul: „Rolul științei în reformarea sistemului juridic și politic-administrativ”.

  • Participanții acestei conferințe au fost:

Ilie GÎRNEȚ, asist. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Vasile ANDRIEȘ, dr., lect. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Valentina CORNEA, dr, conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Oleg BERCU, dr., lect. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Liliana GROSU, dr, conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

Natalia SAITARLÎ, dr, conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Ina FILIPOV, asist. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Olga TATAR, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Comrat.

Dumitru CALENDARI, procuror-șef al procuraturii de circumscripție Cahul.

Mihai MUTAF Mihail, consultant al procurorului în Procuratura de circumscripție Cahul.

Veaceslav DANDEȘ, asist. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Olesea BLAȘCU, asist. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Oxana CIUDIN, asist. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Iurie MIHALACHE, dr. hab., conf. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Constantin MIHALESCU, drd., ICJPS al Academiei de Științe a Moldovei.

Nina CARAMAN, drd., Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.

Sergiu BODLEV, asist. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Alexandru ARMEANIC, dr., lect. univ., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România,

Gheorghii SOLOMON, Magistru în Drept, INJ, Republica Moldova.

Vladimir CHIRONACHI, asist. univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Ion GRECU, dr., lect univ., Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul.

Conferința s-a desfășurat în format mixt.

Felicitări cordiale tuturor participanților, succes și energie pentru a continua munca în domeniul inovării și cercetării.